Græsplæner

Etablering og omlægning af græsplæne i Århus og omegn

Skal du have hjælp til etablering eller omlægning af græsplæne i Århus eller omegn? JBT-Service har specialdesignet maskiner til at etablere den perfekte græsplæne. Det betyder, at vi kan lave græsplæner til yderst konkurrencedygtige priser. Vi anlægger både græsplæner ved nyopførte huse, omlægning af eksisterende og ujævne græsplæner eller arealer, som har været beplantet med noget andet. Vi laver græsplæner fra helt lille rækkehus-størrelse og op til 10.000m2. Vi kører gerne i områder fra Aarhus og til nord for Aalborg.

Etablering og omlægning af græsplæne

Når der skal anlægges en ny græsplæne skal jorden forarbejdes, inden der bliver sået. Afhængig af det eksisterende underlag, samt hvilken græsplæne som ønskes, er der faktorer som skal overvejes:

Grubning
Hvis der skal anlægges efter nybyg, vil jorden ofte være kompakt og den bør løsnes ned i en 40- 50 cm.

Fjernelse af eksisterende græs/ukrudt
Hvis der skal laves en perfekt plæne, skal det gamle græslag/ukrudt fjerne og bortkøres. Hos JBT-Service gør vi det vha mekanisk rensning, og vi benytter ikke nogle kemikalier/gift. Vi har maskiner til at udføre arbejdet.

Planering
Det er yderst vigtig, at underlaget er helt plant, for at plænen bliver rigtig flot. Vi har en speciel maskine til planering af underlaget.

Fræsning
Muldet skal være løst inden inden der sås, så rødderne får de bedste vækstbetingelser. Hos JBT-Service bruges en stennedlægningsfræser, som fræser og løsner jorden, men lægger alle sten i bunden og muldet over. Den efterlader et perfekt såbed.

Såning og tromling
Underlaget er nu klar til at blive sået. JBT-Service har en speciel udviklet maskine, som sår og tromler jorden lige efter. Den efterlader ingen hjulspor eller fodspor, men kun et rigtig flot resultat.

Hvis der ønskes rullegræs, bruges tromlen stadig fra denne maskine, men selvfølgelig ikke såmaskinen.

Priser på etablering og omlægning af græsplæner

Prisen afhænger af størrelsen af opgaven, og hvor meget forarbejde der skal gøres. Ligeledes om der vælges rullegræs eller såning. Men da JBT-Service har specialmaskiner til opgaven, kan det udføres til yderst konkurrencedygtige priser.
Det starter ved 3 kr. + moms. pr. kvadratmeter.

Størrelsen på græsplænen og dens formål afhænger af kundens ønsker og behov. Nogle ønsker måske en stor græsplæne til rekreativ brug eller sport, mens andre ønsker måske en mindre græsplæne til æstetisk formål. Det er vigtigt at overveje, hvad formålet med græsplænen er, da det kan påvirke dens størrelse, placering og udseende.

En professionel græsplæne-entreprenør vil kunne rådgive om den ideelle størrelse og placering af græsplænen, baseret på kundens ønsker og behov, samt faktorer som terræn og jordbundsforhold.

Jordbundsforholdene på stedet er en vigtig faktor at overveje, når man skal anlægge en græsplæne. Det er nødvendigt at vurdere jordens pH-niveau, næringsstofindhold og struktur for at sikre en god vækst af græsset.

Der kan være behov for at forbedre jorden med gødning eller andre tilføjelser, før græsset sås, især hvis jorden er for sur eller næringsfattig.

En professionel græsplæne-entreprenør vil kunne udføre en jordbundsanalyse og give rådgivning om, hvordan jorden kan forbedres for at sikre en sund og frodig græsplæne.

Metoden til at anlægge græsplænen afhænger af kundens ønsker og behov. Græsplænen kan anlægges ved udlægning af græstørv, såning af græsfrø eller ved at lægge græsmåtter.

Omkostningerne ved anlæggelsen af ​​græsplænen vil afhænge af faktorer såsom størrelsen af området, den valgte metode til anlæggelse og eventuelle ekstra tjenester såsom jordforbedring eller dræning.

En professionel græsplæne-entreprenør vil kunne give en præcis pris på opgaven baseret på en vurdering af opgavens omfang og de specifikke krav og ønsker fra kunden.

Vedligeholdelsen af en græsplæne omfatter opgaver som vanding, gødning, klipning og fjernelse af ukrudt og døde blade. Der vil være behov for en række udstyr og værktøjer til at udføre disse opgaver, såsom en plæneklipper, en gødningsspreader, en haveslange og en ukrudtsfjerner.

Hvis græsplænen er stor, kan der være behov for en større plæneklipper eller andre maskiner til at udføre arbejdet mere effektivt.

En professionel græsplæne-entreprenør vil kunne rådgive om den nødvendige vedligeholdelse af græsplænen og anbefale det nødvendige udstyr og værktøjer til at holde græsplænen i god stand.

Få dit tilbud her

Beskriv kort din opgave. Vi vender tilbage med et uforpligtende tilbud indenfor ​48 timer.