Træfældning og topkapning

Træfældning og topkapning i Århus og omegn

JBT-Service udfører træfældning, topkapning, rydning af tilgroede haver i Århus og omegn.

Priser på træfældning og topkapning

Priser på træfældning afhænger meget af opgaven. Hvis træet kan væltes uden risiko for skade af bygninger osv. starter det ved ca. 800 kr.+ moms. Står træet så det ikke er muligt at vælte det uden skade på bygninger ol., er det nødvendigt at klatre op i træet, ved hjælp af klatreudstyr, og fælde det fra toppen.

Specialtilbud

JBT-Service har specialtilbud på fx et grantræ eller en birk, som er 8 – 12 meter højt. Tilbuddet omfatter at grenene kan falde frit ned, uden skade af bygninger og lignende.

Tilbuddet inkluderer:

  • Træfældning ved hjælp af topkapning
  • Bortkørsel af grene og kvas
  • Opskæring af stamme og bortkørsel
  • Fjernelse af stubben vha. stubfræsning

Prisen for denne opgave er 5000, – kr. + moms.  Hvis der er flere træer, laves der en samlet skarp pris! Er træet større og mere kompliceret at fælde, vil der være en del forskellige faktorer, som vil have indflydelse på prisen.

  • Er træet med store sidegrene?
  • Er det nødvendigt at nedfire grenene?
  • Egner træet sig ikke til topkapning?
  • Skal det tages ned med lift?
  • Skal grenene løftes væk med med en kran?

Hvilken type træer der skal fældes, og hvor mange der skal fjernes, afhænger af den specifikke situation. Det kan være nødvendigt at fjerne træer, der er døde, syge eller i fare for at falde og forårsage skade på ejendom eller personer.

Der kan også være behov for at fjerne træer, der er i vejen for byggeprojekter eller hæmmer udsigten. Antallet af træer, der skal fjernes, afhænger af omfanget af opgaven og de specifikke krav og ønsker fra kunden.

En professionel træfældningsvirksomhed kan give rådgivning og vejledning om, hvilke træer der bør fjernes, og hvor mange der skal fjernes, baseret på deres erfaring og ekspertise.

Adgangsforholdene til træerne er en vigtig faktor at overveje, når man skal fælde træer. Det er nødvendigt at vurdere, om der er tilstrækkelig plads til at fælde træet sikkert, og om der er forhindringer i vejen, såsom bygninger, hegn eller ledninger.

Det er også vigtigt at tage hensyn til terrænet og områdets tilgængelighed, da dette kan påvirke omfanget og omkostningerne ved opgaven.

En professionel træfældningsvirksomhed vil kunne vurdere adgangsforholdene og tage de nødvendige forholdsregler for at sikre en sikker og effektiv fældning af træerne.

Årsagerne til, at træerne skal fældes, kan variere, men det er vigtigt at vurdere og identificere dem, da de kan påvirke opgavens omfang og kravene til sikkerheden.

For eksempel kan træer, der er døde, syge eller beskadigede, udgøre en sikkerhedsrisiko og kræve særlige forholdsregler for at fælde dem sikkert. Træer, der er i vejen for byggeprojekter eller forårsager skade på ejendom, kan også kræve særlige teknikker eller udstyr for at fælde dem sikkert.

En professionel træfældningsvirksomhed vil kunne identificere de specifikke risici og sikkerhedshensyn og tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at fældningen udføres sikkert og effektivt.

Den metode, der anvendes til at fjerne træerne, afhænger af træets størrelse, placering og tilstand, samt andre faktorer, der kan påvirke opgavens udførelse.

Der kan være behov for særlige teknikker eller udstyr, såsom kraner eller skovhuggere, for at fjerne træerne sikkert og effektivt. Nogle gange kan træerne også afhugges i mindre stykker og fjernes manuelt, afhængigt af placeringen og adgangsforholdene.

En professionel træfældningsvirksomhed vil kunne vurdere opgaven og bestemme den mest passende metode til at fjerne træerne sikkert og effektivt.

Omkostningerne ved træfældning afhænger af en række faktorer, herunder antallet og størrelsen af ​​træerne, adgangsforholdene, og den specifikke metode, der anvendes til at fjerne træerne. Der kan også være tilladelser eller tilladelseskrav, der skal opfyldes, afhængigt af området og typen af træer, der skal fjernes.

En professionel træfældningsvirksomhed vil kunne give en præcis pris på opgaven baseret på en vurdering af opgavens omfang og de specifikke krav og ønsker fra kunden.

De vil også kunne hjælpe med at opnå eventuelle nødvendige tilladelser og sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med lokale regler og forskrifter.

Få dit tilbud her

Beskriv kort din opgave. Vi vender tilbage med et uforpligtende tilbud indenfor ​48 timer.

[forminator_form id=”120″]